Onderzoek duurzaam eiwit,voedzaam genoeg ? Wageningen University & Research

Onderzoek duurzaam eiwit,voedzaam genoeg ? Wageningen University & Research 

6/11/2016

Duurzaam eiwit: voedzaam genoeg?
Gepubliceerd op
25 oktober 2016 Hoe voedzaam zijn eiwitten afkomstig uit duurzame bronnen? Deze vraag staat centraal in de publiek-private samenwerking Sustainable Future proteins: focus on nutritional and health-promoting qualities. Het onderzoek, gecoördineerd door Wageningen University & Research, legt een wetenschappelijke basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige voedingsmiddelen met duurzaam geproduceerd eiwit, en voorziet in een toolbox waarmee bedrijven nieuwe eiwitten snel en efficiënt kunnen screenen.

De wereldbevolking groeit van 7 miljard in 2016 naar ruim 9 miljard mensen in 2050, aldus schattingen van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd neemt de welvaart in een groot deel van de wereld toe. De vraag naar goed voedsel zal hierdoor verdubbelen. “Willen we alle monden voeden, dan moeten we toe naar een eetpatroon met duurzaam geproduceerd eiwit, afkomstig uit plantaardige bronnen en reststromen”, zegt Marloes Groenewegen, programmamanager Healthy and Tasty Food bij Wageningen Food & Biobased Research. “De vraag is in hoeverre we naast dierlijk eiwit in voedingsmiddelen duurzame alternatieven kunnen ontwikkelen, zonder concessies te doen aan de voedingswaarde.” Over de voedingswaarde van dergelijke eiwitten is tot dusver nauwelijks meer bekend dan de energiewaarde en aminozuursamenstelling. “Maar we weten niet in hoeverre ze worden afgebroken tot aminozuren, en of die worden opgenomen door het lichaam”, illustreert ze.

Vijf duurzame eiwitbronnen Het onderzoek van de PPS Sustainable Future proteins: focus on nutritional and health-promoting qualities geeft inzicht in de verteerbaarheid van een aantal duurzame eiwitbronnen, zoals erwten, aardappel, dierlijk plasma, eetbare schimmel en insecten. De verteerbaarheid en de peptiden die tijdens de vertering ontstaan worden in kaart gebracht en vergeleken met die van melk-, soja- en ei-eiwit. Daarnaast wordt de biologische activiteit onderzocht van peptiden die tijdens de afbraak van eiwitten ontstaan in het maagdarmkanaal: welke effecten hebben ze op het immuunsysteem, de samenstelling van de darm-microbiota en de darmwand? Ook wordt gekeken of het tegelijkertijd aanbieden van deze eiwitten leidt tot een hogere voedingswaarde en biologische activiteit.
De onderzoekers werken met geavanceerde in vitro verteringsmodellen en testen eiwitten en eiwitcombinaties in een klinische studie met vrijwilligers.

​Snelle screening De PPS voorziet ook in een geïntegreerde toolbox waarmee fabrikanten de voedingswaarde, verteerbaarheid en biologische activiteit van nieuwe eiwitten snel en efficiënt kunnen beoordelen. “Bestaande methoden voor het meten van verteerbaarheid en biologische activiteit zijn bewerkelijk en tijdrovend, en vaak zijn er ook dierproeven nodig. Wij gaan een gebruiks- en diervriendelijk alternatief ontwikkelen”, aldus Harry Wichers, hoogleraar Immuunmodulatie bij Wageningen University & Research en wetenschappelijk coördinator van het project. Topsector Agri&Food De Sustainable Future proteins: focus on nutritional and health-promoting qualities PPS telt 10 partners: Nutricia Research, AVEBE, Darling Ingredients, BASF, Roquette, QUORN, PROTI-FARM, Mimetas, Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht (Utrechts Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen). De PPS is een meerjarige publiek-private samenwerking, met cofinanciering vanuit de Topsector Agri&Food. Het programma loopt tot 2020. Het consortium staat open voor partners die aanvullende eiwitten, kennis en expertise meebrengen.

 

Geef een reactie